Pediatria pre prax 4/2011

Recidivujúce respiračné infekcie v detskom veku a metisoprinol

MUDr. Radovan Košturiak

Recidivujúce vírusové infekcie v detskom veku sú častou príčinou návštev u pediatra. Veľmi často zisťujeme u týchto pacientov alergiu alebo imunodeficit. Prolongovaný priebeh infekcií vo vulnerabilnej fáze vývoja pľúc vytvára predpoklady na neskoršie chronické respiračné ochorenia. Metisoprinol (Isoprinosine®) je látka s imunomodulačným a protivírusovým účinkom. U detí s poruchou imunity znižuje výskyt, závažnosť i dĺžku prebiehajúceho ochorenia. Prípadná prevencia neskorších dôsledkov ako astma či chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) zostáva stále otvorená.

Kľúčové slová: respiračné infekcie, imunodeficit, inozín pranobex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent respiratory tract infections in childhood

Recurrent viral infections in childhood are a frequent cause of medical pediatric visits. These patients are often allergic and immunodeficient. Prolonged course of infections during the vulnerable developmental stage of lung predisposes for subsequent chronic respiratory diseases in adults. Methisoprinol (Isoprinosine®) is a drug with immunomodulating and antiviral effects. In children with impaired immunity reduces the incidence, severity and duration of respiratory illness. Possible prevention of further consequences such as asthma or COPD remains still to be answered.

Keywords: respiratory infection, immunodeficiency, inosine pranobex.