Via practica 5/2009

Protidoštičková liečba cievnych mozgových príhod

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Cievna mozgová príhoda (CMP) je klinická diagnóza, charakterizovaná rýchlo sa vyvíjajúcou fokálnou (alebo globálnou) poruchou mozgovej cirkulácie. Akútna CMP je jednou z najvýznamnejších príčin morbidity a mortality v celosvetovom meradle. V súčasnosti sa sústreďuje veľká pozornosť na preventívne opatrenia v rámci primárnej a sekundárnej prevencie CMP. Medikamentózne sa v liečbe často používajú protidoštičkové látky (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, dipyridamol). Indikácie liečby vychádzajú z odporučení Európskej organizácie pre mozgové cievne príhody ESO (European Stroke Organisation).

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, primárna prevencia, sekundárna prevencia, protidoštičkové látky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antiplatelet therapy of stroke

Stroke is clinical diagnosis, in which focal (or global) disorder in the cerebral circulation is observed. Acute stroke is one of the common causes of morbidity and mortality worldwide. Primary and secondary prevention is very important in the therapy of stroke. Antiplatelet drugs (acetylsalicylic acid, clopidogrel and dipyridamol) are often used according to guidelines of the European Stroke Organisation.

Keywords: stroke, primary prevention, secondary prevention, antiplatelet drugs