Via practica 5/2006

Diagnostika a liečba cievnej mozgovej príhody

MUDr. Juraj Modravý

Mozgové príhody predstavujú závážny medicínsky aj ekonomicko-spoločenský problém, patria medzi tretiu najčastejšiu príčinu smrti v ekonomicky vyspelých štátoch. Diagnostika cievnej mozgovej príhody prestavuje multidisciplinárny prístup viacerých lekárov – praktického lekára, lekára RZP , neurológa, internistu, rádiológa, podľa potreby aj anesteziológa, v neposlednej rade aj rehabilitačného lekára, logopéda a stredný zdravotný personál. Liečba cievnej mozgovej príhody pozostáva zo všeobecných opatrení a špecifickej liečby pre daný podtyp cievnej mozgovej príhody.

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, multidisciplinárny prístup, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and treatment of stroke

Acute stroke is very difficult health and ekonomic problem in well economically settlet. The diagnosis of stroke need s multidisciplinary aproach. The therapy of stroke consist of general measure and specific therapy kind of stroke.

Keywords: stroke, diagnosis, therapy.