Pediatria pre prax 3/2013

Hnisavé neuroinfekcie v ambulancii pediatra

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., MUDr. Zuzana Dobiašová, PhD.

Hnisavé meningitídy sú závažné ochorenia centrálneho nervového systému, ktoré možno zaradiť do urgentnej medicíny. Často ide o difúzny zápal, ojedinele sa môže vytvoriť absces. Etiológia je veľmi rôznorodá. Hnisavé zápaly centrálneho nervového systému sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií. Delíme ich podľa veku, podľa etiológie, podľa patomechanizmu a rizikových faktorov.

Kľúčové slová: neuroinfekcie, hnisavá meningitída, mozgomiechový mok, pleocytóza, kauzálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Purulent neuroinfections in pediatric practice

Bacterial meningitis is a serious disease of the central nervous system, which could be incorporated into emergency medicine. The inflammation is often diffuse, occasionally the abscess may develop. The etiology is very heterogeneous. Purulent inflammation of the central nervous system are divided according to several criteria. We share it by age, according to etiology, pathomechanism and by risk factors.

Keywords: neuroinfections, purulent meningitis, cerebrospinal fluid, pleocytosis, causal therapy.