Via practica 4/2007

PROBIOTIKÁ V AMBULANTNEJ PRAXI

MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom množstve majú preukázateľne priaznivý účinok na hostiteľa. Ich základnou vlastnosťou je priľnavosť k bunkám črevnej sliznice a tým vytesňovanie patogénov. Zároveň dochádza vďaka kontaktu probiotických baktérií s bunkami lymfatického tkaniva čreva (GALT) k aktivácii viacerých mechanizmov imunity. Typickým cieľom probiotickej liečby sú infekčné a postantibiotické enterokolitídy, akútne vírusové hnačky, ako aj hnačky po ožiarení, idiopatické črevné zápaly, infekcia Helicobacer pylori, prevencia vzniku alergií a atopickej dermatitídy. Z ďalších účinkov je to prevencia karcinogenézy, vplyv na lipidový metabolizmus, ako aj prevencia nekrotizujúcej enterokolitídy a zubného kazu. Probiotiká sa považujú za bezpečné, nakoľko ide o nepatogénne mikroorganizmy. Za rizikové sa považuje dlhodobé podávanie vysokých dávok probiotík u pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ako aj s nezrelou alebo narušenou imunitou.

Kľúčové slová: probiotiká, imunita, karcinogenéza, prevencia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBIOTICS IN AMBULATORY PRACTICE

Probiotics are living microorganisms, which have (in sufficient amount) significant benefit on hosting organism. Adherence to mucosal cells of intestine and replacing pathogens belong to their basic characteristics. Furthermore, the contact of probiotic bacteria with gut associated lymphatic tissue (GALT) lead to activation of several immunological mechanisms. Typical targets of probiotic therapy are infectious and post-antibiotic enterocolitis, acute viral diarrhoea as well as diarrhoea after radiotherapy, idiopathic bowel inflammatory disease, infections with Helicobacter pylori, prevention of allergies and atopic dermatitis. Other beneficial effects include prevention of carcinogenesis, influence on lipid metabolism as well as prevention of necrotizing enterocolitis and dental caries. Since the probiotics are non-pathogen microorganisms, they are considered as generally safe drugs. Increased risk of adverse effects can be found after longlasting high dose therapy in autoimmune patients and in patients with immature or disturbed immunity.

Keywords: probiotics, imunity, carcinogenesis, prevention, therapy.