Pediatria pre prax 3/2014

Čo nového vo fotoprotekcii?

prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., MUDr. Michaela Petrovajová, PhD.

Opakovaná nadmerná expozícia ultrafialovému (UV) žiareniu v detskom a adolescentnom veku zvyšuje riziko vzniku malígneho melanómu (MM), chronická expozícia UV žiareniu zvyšuje výskyt nemelanómovej rakoviny kože (NMSC) v čoraz mladších vekových kategóriách a ich incidencia celosvetovo stúpa. Za najdôležitejší vonkajší vyvolávajúci faktor týchto ochorení sa považuje ultrafialové (UV) žiarenie, jeho intenzita, trvanie expozície a spálenie. Z ostatných príčin sú dôležité vek, dedičnosť, individuálna citlivosť na UV žiarenie (fototyp I a II), neschopnosť reparovať žiarením poškodené bunky, strata kontroly nad rastom a diferenciáciou keratinocytov, melanocytov, imunologické poruchy. Význam fotoprotekcie najmä v detskom veku je nesporný, a to najmä z hľadiska dlhodobej prevencie vzniku týchto ochorení. Cieľom článku je prehľad možností fotoprotekcie a vhodných opatrení pred neprimeranou expozíciou UV žiareniu nielen u detí, ale aj v dospelej populácii.

Kľúčové slová: UV žiarenie, fotoprotekcia, prevencia, detský vek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What is new in photoprotection?

Over exposure to ultraviolet (UV) radiation in childhood and adolescence increases the risk of malignant melanoma (MM) as well as non-melanoma skin cancer (NMSC) by chronic UV exposure, even at younger age, their incidence increasing worldwide. The most important external factor responsible for development of these diseases is UV radiation – intensity, duration of exposure and sunburn. Age, heredity, individual sensitivity to UV radiation (phototype I and II), inability to repair sun-damaged cells, impaired control of the growth and differentiation of keratinocytes, melanocytes and immunological disorders are important in pathogenesis of MM and NMSC. Photoprotection in childhood is important especially in the view of long-term prevention. This article is an update on photoprotection in children as well as in adults.

Keywords: UV radiation, photoprotection, prevention, childhood.