Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Antibiotická liečba kriticky chorých pacientov
    MUDr. Monika Grochová, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH, PhD., MUDr. Viktória Takáčová
    (2/2017, Prehľadové články )
  • Geriatrický pacient a perioperačný manažment
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
    (1/2018, Pôvodné práce )