Neurológia pre prax 3/2004

Toxické a lékové myopatie

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

K relativně častým toxickým nelékovým myopatiím patří alkoholická myopatie, zejména její akutní forma (alkoholická rabdomyolýza). Postihuje až 1/10 alkoholiků přijatých do nemocnice a manifestuje se bolestí v dolních končetinách následovanou slabostí a v těžších případech až myoglobinurií. K nově popsaným jednotkám patří myopatie kritického stavu, rozvíjející se u značné části nemocných v kritického stavu provázeném sepsí, multiorgánovým selháním a u části případů po předchozí léčbě kortikosteroidy a blokátory nervosvalového přenosu. K nejzávažnějším a nejčastějším polékovým myopatiím patří steroidní myopatie (způsobená zvýšeným katabolizmem svalových proteinů), nekrotizující myopatie při léčbě statiny, fibráty či cyklosporinem a mitochondriální myopatie při léčbě AIDS zidovudinem. Ke specifickým komplikacím farmakologické léčby se současným svalovým postižením patří neuroleptický maligní syndrom a syndrom maligní hypertermie.

Kľúčové slová: toxické myopatie, lékové myopatie, myopatie kritického stavu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Toxické a lékové myopatie

K relativně častým toxickým nelékovým myopatiím patří alkoholická myopatie, zejména její akutní forma (alkoholická rabdomyolýza). Postihuje až 1/10 alkoholiků přijatých do nemocnice a manifestuje se bolestí v dolních končetinách následovanou slabostí a v těžších případech až myoglobinurií. K nově popsaným jednotkám patří myopatie kritického stavu, rozvíjející se u značné části nemocných v kritického stavu provázeném sepsí, multiorgánovým selháním a u části případů po předchozí léčbě kortikosteroidy a blokátory nervosvalového přenosu. K nejzávažnějším a nejčastějším polékovým myopatiím patří steroidní myopatie (způsobená zvýšeným katabolizmem svalových proteinů), nekrotizující myopatie při léčbě statiny, fibráty či cyklosporinem a mitochondriální myopatie při léčbě AIDS zidovudinem. Ke specifickým komplikacím farmakologické léčby se současným svalovým postižením patří neuroleptický maligní syndrom a syndrom maligní hypertermie.

Keywords: toxické myopatie, lékové myopatie, myopatie kritického stavu.