Via practica 4/2006

Erektilná dysfunkcia – prevencia, diagnostika, liečba

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

V poslednom desaťročí sa významne zlepšili naše poznatky v oblasti erektilnej dysfunkcie (ED). Epidemiologické štúdie dávajú presnejší pohľad na skutočnú prevalenciu a incidenciu mužskej ED v populácii a viac vieme aj o jej rizikových faktoroch. ED je významný medicínsky problém – v súčasnosti postihuje približne 150 miliónov mužov na celom svete. ED znižuje kvalitu života muža a aj jeho sexuálneho partnera a môže byť považovaná za klinickú manifestáciu cievneho ochorenia penilnej cirkulácie podobne, ako je angina pectoris typickou manifestáciou postihnutia koronárnych ciev srdca. Diagnostika i liečba mužov s poruchami erekcie sa riadi bežnými pravidlami, ktoré odporúčajú smernice ako Európskej tak i Americkej urologickej spoločnosti. Intenzívna výskumná činnosť na tomto poli ponúkla prevratnú medikamentóznu liečbu ED a očakávame ďalšie nové (najmä neinvazívne) liečebné postupy, ktoré by mali nájsť uplatnenie v najbližších rokoch v bežnej urologickej praxi. Lekári (najmä praktickí) by sa mali aktívnejšie, systematickejšie venovať vyhľadávaniu nielen pacientov s poruchami erekcie, ale aj tých, ktorí majú zvýšené riziko vzniku ED.

Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, epidemiológia, rizikové faktory, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Erectile dysfunction – prevention , diagnostics , treatment

Epidemiological studies have greatly improved our understanding of the prevalence and incidence of erectal dysfunction (ED), as well as the associated risk factors in men. ED is an important medical problem estimated to affect 150 milion men worldwide at present. This figure is projected to more than double ba the year 2025. ED is highly prevalent condition affecting the quality of life of man and his sexual partner and may be considered as the clinical manifestation of a vascular disease attacking penile circulation as well as angina pectoris is the typical manifestation of a vascular disorder affecting coronary circulation. Diagnosis and therapy are simply and practically managed by guidelines and recommendations of European Association of Urology (EAU) and American Urological Association (AUA). In addition, innovative research has continued to produce novel therapeutic remedies, and several new treatments are expected to receive regulatory approval in the ext years or so. Physicians (especially GPs – general practicioners) should systematically look for ED in any male (in particular in men with higher risk of developing ED).

Keywords: erectile dysfunction, epidemiology, risk factors, diagnosis, therapy.