Dermatológia pre prax 2/2010

Compliance s lokálnou liečbou kožných chorôb

MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Lokálna liečba má kľúčový význam v dermatológii. Je účinná a má výhodný bezpečnostný profil, avšak zlá spolupráca pacienta a následné neefektívne využitie terapeutických prostriedkov môže viesť k nedostatočnému výsledku liečby. Pochopením a využitím faktorov, ktoré ovplyvňujú compliance pacientov, je možné dosiahnuť lepšiu kontrolu nad chronickou dermatózou a lepší výsledok jej terapie.

Kľúčové slová: compliance, lokálna liečba, kožné choroby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compliance with topical therapy of skin diseases

Topical therapy is of cardinal importance in dermatology. It is efficacious and has a favourable safety profile, however, poor treatment outcomes from topical therapy regimens likely result from poor patients’ compliance and resulting ineffective use of the medication. By understanding and manipulating the factors that affect treatment adherence, better control and outcomes of the topical treatment of chronic skin diseases are likely.

Keywords: compliance, topical therapy, skin diseases