Via practica 2/2007

Môžu probiotiká ovplyvniť negatívny účinok antibiotík na fyziologickú mikroflóru?

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.

Fyziologická mikroflóra je tvorená predovšetkým anaeróbnymi a fakultatívnymi anaeróbmi. Najčastejšou príčinou redukcie fyziologickej mikroflóry je používanie antibiotík. Antibiotiká pôsobia všade v mieste svojho prieniku a účinkujú na všetky mikroorganizmy, na ktoré sú účinné. Po použití antibiotík dochádza ku kolonizácii patogénnymi mikroorganizmami, ktoré sú niekedy rezistentné na antibiotiká a k vzniku hnačiek. Použitie probiotík, ktoré obsahujú S. boulardii, L. acidophilus, B. breve, Streptococcus salivarius a Enterococcus fecalis znižuje výskyt hnačiek počas používania antibiotík o 54 % a výskyt hnačiek u cestovateľov o 34 %. efekt probiotík je výraznejší u detí ako u dospelých.

Kľúčové slová: fyziologická mikroflóra, antibiotiká, hnačky, probiotiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

May probiotics influnce negative outcomes of antibiotic therapy to normal flora?

Normal flora contains anaerobic and facultative anaerobic bacterias. Antibiotic use is the most common factor, which leads to destruction and reduction of physiologic normal flora. Antibiotics affects everywhere in site of penetration to all susceptible bacterias. Use of antibiotics is associated with colonization of pathogenic bacterias and other pathogenic microorganizmus and especially with diarrhea. Use of probiotics which contains S. boulardii, L. acidophilus, B. breve, Streptococcus salivarius a Enterococcus fecalis leads to decreasing diarrhea incidence in about 54 % and decreasing of travel diarrhea incidence in 34 %. effect of probiotics is more expressed in children than in adults.

Keywords: normal flora, antibiotics, diarrhea, probiotics.