Via practica 5/2005

Predoperačné vyšetrenia – hľadanie konsenzu medzi odborníkmi

prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

Autor vo svojom príspevku podáva prehľad problematiky vyšetrení súvisiacich s prípravou pacienta na operáciu, a teda spravidla i na anestéziu. Rozoberá najzávažnejšie riziká pre pacienta, ako i vyšetrenia, ktoré tieto riziká môžu pomôcť odhaliť.

Kľúčové slová: anestézia, operácia, predanestetické vyšetrenie, predoperačné vyšetrenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Predoperačné vyšetrenia – hľadanie konsenzu medzi odborníkmi

Autor vo svojom príspevku podáva prehľad problematiky vyšetrení súvisiacich s prípravou pacienta na operáciu, a teda spravidla i na anestéziu. Rozoberá najzávažnejšie riziká pre pacienta, ako i vyšetrenia, ktoré tieto riziká môžu pomôcť odhaliť.

Keywords: anestézia, operácia, predanestetické vyšetrenie, predoperačné vyšetrenie.