Psychiatria pre prax 4/2004

Farmakoterapie Afektivních poruch v dětství a adolescenci

doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Přehledný článek pojednává o depresivní poruše a bipolární afektivní poruše v pedopsychiatrii. Krátce shrnuje specifika obou poruch v dětství a adolescenci. Dále přináší přehled klinických studií a zkušeností o léčbě antidepresivy, stabilizátory nálad a antipsychotiky. V léčbě antidepresivy dominují antidepresiva SSRI. Ve skupině stabilizátorů nálad máme nejvíce poznatků o léčbě lithiem, užívají se rovněž carbamazepin a valproát. Ve skupině antipsychotik jsou k dispozici pouze nevelké studie atypických neuroleptik – risperidonu, olanzapinu a clozapinu.

Kľúčové slová: depresivní porucha, bipolární afektivní porucha, antidepresiva, stabilizátory nálady, antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of affective disorders in childhood and adolescence

An overview article deals with depressive disorder and bipolar affective disorder in paedopsychiatry. A brief summary of specific features of both of the diagnoses in childhood and adolescence is given. Furthermore, it presents a review of clinical studies and experience in treatment with antidepressants, mood stabilizers, and antipsychotics. SSRI´s are the most frequently used drug group among antidepressants. In the group of mood stabilizers the largest number of findings concern lithium. Also carbamazepine and valproate are beeing used. Only a few studies of a limited size are available in antipsychotics – they have dealt with risperidone, olanzapine, and clozapine.

Keywords: depressive disorder, bipolar affective disorder, antidepressants, mood stabilizers, antipsychotics.