Via practica 7-8/2008

NOVÉ INZULÍNY – ANALÓGY V LIEČBE DIABETES MELLITUS 2. TYPU

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Analógy inzulínu predstavujú zásadný prínos pri liečbe inzulínom u pacientov s diabetes mellitus. Boli vyvinuté pomocou cielených zásahov na molekule humánneho inzulínu s cieľom úpravy farmakokinetiky a farmakodynamiky účinku po subkutánnom podaní. Hlavnou výhodou analógov je nižšie riziko hypoglykémie, jednoduchšia titrácia dávok, lepší farmakodynamický profil napodobňujúci fyziologickú sekréciu a nižší prírastok na hmotnosti. Tieto výhody favorizujú analógy najmä pri iniciácii liečby inzulínom u diabetikov 2. typu, pretože umožňujú bezpečne dosiahnuť cieľové hodnoty glykemickej kontroly u väčšieho podielu pacientov než pri humánnych inzulínoch.

Kľúčové slová: analógy inzulínu, diabetes mellitus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NOVEL INSULINS – ANALOGS IN TYPE 2 DM TREATMENT

Insulin analoges represent principle achievement for treatment with insulin in patients with diabetes mellitus. Insulin analogs were developed by using targeted processing of human insulin molecule with aim to improve pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of insulin, after the subcutaneous application. The main advantage is considered lower risk of hypoglycemia, simpler titration of dosage, more physiological pharmacodynamic profile and lower risk of weight gain. These advantages make analoges preferable at initiation of insulin therapy in patients with type 2 diabetes. Analogs enable safe achievement of target values of glycemic control in larger proportion of patients than with human insulins.

Keywords: insulin analogs, diabetes mellitus.