Onkológia 4/2006

Nové antimikrobiálne látky a ich význam pre onkologických pacientov – prehľad

h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

V článku sa uvádzajú možnosti použitia nových antibiotík a antimykotík v liečbe a prevencii infekcií u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: antibiotiká, antimykotiká, onkologickí pacienti, rezistentné mikroorganizmy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW ANTIMICROBIAL SUBSTANCES AND THEIR IMPORTANCE FOR ONCOLOGY PATIENTS – OVERVIEW

The article summarizes possibilities of use of new antibiotics and antimycotics in the treatment and prevention of infections in oncology patients.

Keywords: antibiotics, oncology patients, resistent microorganisms.