Psychiatria pre prax 4/2010

Odporúčané postupy pre liečbu unipolárnej depresívnej poruchy

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Depresia patrí medzi najčastejšie duševné poruchy. Nerozpoznaná a neliečená depresia predlžuje utrpenie a zvyšuje riziko samovražedného konania. Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať najnovšie odporúčané terapeutické stratégie, ktoré sa týkajú liečby unipolárnej depresie. Prehľad liečby je doplnený vybranými aktualizovanými terapeutickými usmerneniami.

Kľúčové slová: unipolárna depresia, psychofarmakoterapia veľkej depresie, NICE usmernenia, usmernenia WFSBP, usmernenia APA, Metodický list.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recommendations for the treatment of unipolar depressive disorder

Depression belongs to most frequent mental disorders. Unrecognised and untreated depression prolongs suffering and increases the risk of suicidal activity. The aim of this paper is to demonstrate latest therapeutic recommendations for the treatment of unipolar depressive disorder. The updated therapeutical guidelines are also presented.

Keywords: unipolar depression, psychopharmacology of major depression, NICE guidelines, WFSBP guidelines, APA guidelines, Methodical Schedule.