Neurológia pre prax 2/2001

Neuromuskulární komplikace kritického stavu

doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc., MUDr. Petr Vondráček

Nově vzniklá svalová slabost je významným faktorem prolongované morbidity i mortality kriticky nemocných. Kromě exacerbace preexistujícího nervosvalového onemocnění a perzistující farmakologické blokády nervosvalového přenosu navozené působením nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přenosu (NBNP) je nově rozpoznanou příčinou tzv. polyneuropatie (CIP) a myopatie kriticky nemocných (CIM). Tyto komplikace postihují minimálně polovinu kriticky nemocných. Etiopatogeneze je pravděpodobně multifaktoriální. Významným etiologickým faktorem je systémová zánětlivá odpověď (SIRS) a multiorgánové selhání. U CIM je pravděpodobným přídatným faktorem „funkční denervace“ navozená NBNP a vysoké dávky kortikosteroidů. Obě jednotky představují součást širšího spektra sekundárního postižení periferního nervového systému a kosterního svalstva ústícího v „nervosvalové selhání“ analogické selhání dalších orgánů v rámci kritického stavu. Dosavadní stav poznatků o etiopatogenezi kritického stavu neumožňuje účinnou prevenci či léčbu nervosvalových komplikací.

Kľúčové slová: kritický stav, sepse, polyneuropatie kritického stavu, myopatie kritického stavu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuromuskulární komplikace kritického stavu

Nově vzniklá svalová slabost je významným faktorem prolongované morbidity i mortality kriticky nemocných. Kromě exacerbace preexistujícího nervosvalového onemocnění a perzistující farmakologické blokády nervosvalového přenosu navozené působením nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přenosu (NBNP) je nově rozpoznanou příčinou tzv. polyneuropatie (CIP) a myopatie kriticky nemocných (CIM). Tyto komplikace postihují minimálně polovinu kriticky nemocných. Etiopatogeneze je pravděpodobně multifaktoriální. Významným etiologickým faktorem je systémová zánětlivá odpověď (SIRS) a multiorgánové selhání. U CIM je pravděpodobným přídatným faktorem „funkční denervace“ navozená NBNP a vysoké dávky kortikosteroidů. Obě jednotky představují součást širšího spektra sekundárního postižení periferního nervového systému a kosterního svalstva ústícího v „nervosvalové selhání“ analogické selhání dalších orgánů v rámci kritického stavu. Dosavadní stav poznatků o etiopatogenezi kritického stavu neumožňuje účinnou prevenci či léčbu nervosvalových komplikací.

Keywords: kritický stav, sepse, polyneuropatie kritického stavu, myopatie kritického stavu.