Via practica 1/2015

Moderné metódy magnetickej rezonancie v diagnostike fibrózy a cirhózy pečene

MUDr. René Hako, MUDr. Ivana Haková, doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD., prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

V súčasnosti je možné moderné MR metódy, ako sú perfúzne vážené a difúzne vážené MR techniky, MR elastografia a MR organošpecifické kontrastné látky, použiť na zobrazenie fibrózy pečene. Prehľad MR techník využiteľných na diagnostiku fibrózy a cirhózy pečene sme uviedli v článku. MR zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri diagnostike pacientov s chronickými ochoreniami pečene bez použitia ionizujúceho žiarenia s možnosťou vytvárania multiparametrických vyšetrení a bez použitia biopsie pečene na určenie stupňa fibrózy pečene.

Kľúčové slová: fibróza pečene, cirhóza pečene, MR vyšetrenie, DWI, PWI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advanced MRI methods for assessment of liver fibrosis and cirhosis

With recent advanced MRI methods such as perfusion-weighted and diffusion-weighted MRI, MR elastography and MRI organ-specific contrast agents, can now be applied to liver imaging in liver fibrosis. We will review the respective roles of these techniques for assessment of liver fibrosis and cirhosis. MRI plays an increasingly important role in assessment of patients with chronic liver disease because of the lack of ionizing radiation, and the possibility of performing multiparametric imaging, without using liver biopsy for assessment of liver fibrosis.

Keywords: liver fibrosis, liver cirhosis, MRI, DWI, PWI.