Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pes cavus
    MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr. Dominika Cvalínová, MUDr. Veronika Schwarzová, MUDr. Eva Sládková, MUDr. Věra Amblerová, MUDr. Radka Jaklová, MUDr. et Ing. Radek Tupý
    (3/2015, Orbis Pictus Medicus )
  • Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
    MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Marta Miklošková, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
    (4/2012, Prehľadové články )