Neurológia pre prax 2/2013

Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Ľahké mozgové poranenie (ĽMP), respektíve otras mozgu, predstavuje 70–90 % všetkých kraniocerebrálnych poranení a jednu z najčastejších neurologických a neurotraumatologických diagnóz. V článku sa autori venujú terminologickým problémom, epidemiológii, patofyziológii, najnovším pohľadom na akútnu diagnostiku a následný manažment ľahkých úrazov hlavy. Medzi závažné komplikácie ĽMP patria perzistujúce postkomočné príznaky, postkomočný syndróm, syndróm druhého nárazu a chronická traumatická encefalopatia. Zásadný spoločenský význam má prevencia kraniocerebrálnych poranení.

Kľúčové slová: ľahké mozgové poranenie, otras mozgu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current opinions on mild brain injury

Mild traumatic brain injury (MBI), or concussion, accounts for 70%–90% of all craniocerebral injuries and is one of the most common neurological and neurotraumatological diagnoses. The article deals with terminology issues, epidemiology, pathophysiology as well as the current concepts of acute diagnosis and subsequent management of mild head injuries. Serious complications of MTBI include persistent post-concussion symptoms, post-concussion syndrome, second-impact syndrome, and chronic traumatic encephalopathy. Of major social importance is prevention of craniocerebral injuries.

Keywords: mild brain injury, concussion.