Onkológia 4/2010

Hepatocelulárny karcinóm z pohľadu rádiológa

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Článok pojednáva o najčastejšom primárnom tumore pečene, o hepatocelulárnom karcinóme, z aspektu úlohy zobrazovacích metód v jeho diagnostike a určovaní štádia. Súčasne sa zmieňuje o najnovších technických a technologických prístupoch zobrazovacích metód v jeho diagnostike.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, zobrazovacie metódy, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatocellular carcinoma from the radiologist's point of view

This paper will deal with hepatocellular carcinoma (HCC), the most common primary liver tumor, discussing predominamtly the role of imaging in diagnosis and staging. Further the newest technical and technological approaches of imaging methods in its diagnosis will be mentioned.

Keywords: hepatocellular carcinoma, imaging methods, diagnostics.