Neurológia pre prax 3/2020

Akutní léčba mozkového infarktu – systémová trombolýza

MUDr. Stanislava Jakubíček, prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny je hlavním cílem reperfuzní léčby mozkového infarktu, protože zásadně zlepšuje výsledný klinický stav pacienta. V minulosti byla standardem farmakologické reperfuzní léčby intravenózní trombolýza alteplázou v časovém okně do 4,5 hodiny od rozvoje příznaků. Recentní studie ale poskytly důkazy pro účinnou reperfuzní léčbu i v prodlouženém časovém okně a u mozkového infarktu s neznámou dobou vzniku, pokud je indikace založena na multimodálním neurozobrazování. Jedná se o studii WAKE-UP, která prokázala účinnost a bezpečnost intravenózní trombolýzy s alteplázou u pacientů s neznámou dobou vzniku mozkového infarktu založené na přítomnosti DWI-FLAIR (Diffusion Weighted Imaging-Fluid Attenuated Inversion Recovery) mismatche na MRI. Další studie EXTEND prokázala přínos intravenózní alteplázy v prodlouženém nebo neznámém časovém okně u pacientů s pozitivním CT-perfuzním nebo PWI-DWI (Perfusion Weighted Imaging-Diffusion Weighted Imaging) mismatchem. Tento přehledový článek shrnuje důkazy z klinických studií a algoritmus pro výběr zobrazovacích metod pro vedení farmakologické reperfuzní léčby mozkového infarktu.

Kľúčové slová: akutní mozkový infarkt, intravenózní trombolýza, altepláza, CT perfuze, DWI-FLAIR mismatch

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Reperfusion therapy in acute ischemic stroke – intravenous thrombolysis

The early recanalization of an occluded artery is the primary aim of reperfusion treatment in acute ischemic stroke and is an important predictor of clinical outcome. In the past, the standard treatment of ischemic stroke was intravenous thrombolysis with alteplase within the time window of 4,5 hours from symptom onset. Recent clinical trials have provided evidence for perfusion multimodal imaging-based effective reperfusion therapy within an extended time window and stroke with unknown onset. WAKE-UP trial confirmed the efficacy and safety of intravenous thrombolysis with alteplase in patients with unknown onset stroke based on DWI-FLAIR (diffusion weighted imaging – fluid attenuated inversion recovery) mismatch. EXTEND trial demonstrated the benefit of intravenous alteplase in an extended or unknown time-window in patients with positive CTP or PWI-DWI (perfusion weighted imaging – diffusion weighted imaging) mismatch. This review summarizes the evidence from recent clinical trials and algorithm for selection of imaging methods to guide reperfusion therapy in acute ischemic stroke.

Keywords: acute ischemic stroke, intravenous thrombolysis, alteplase, CT perfusion, DWI-FLAIR mismatch