Neurológia pre prax 4/2007

OBOUSTRANNÝ MOZKOVÝ INFARKT V POVODÍ ARTERIA CEREBRI ANTERIOR

MUDr. Čeněk Šilar

Oboustranné mozkové infarkty v povodí ACA jsou poměrně zřídkavé. V kazuistice je popsán výskyt oboustranného akutního mozkového infarktu v obou povodích ACA u pacientky s jednostrannou agenezí segmentu A1 vpravo, diagnostikovanou pomocí magneticko-rezonanční angiografie. U pacientů s touto aplázií A1 mívá kontralaterální segment A1 větší kalibr než a. cerebri media, proto je riziko kardiální embolizace do takto hyperplastického segmentu A1 větší, než je tomu u segmentu A1 normálně velkého. U pacientky byla provedena intravenózní trombolýza s úplnou úpravou neurologického deficitu.

Kľúčové slová: arteria cerebri anterior, ageneze, mozkový infarkt, intravenózní trombolýza, magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OBOUSTRANNÝ MOZKOVÝ INFARKT V POVODÍ ARTERIA CEREBRI ANTERIOR

Oboustranné mozkové infarkty v povodí ACA jsou poměrně zřídkavé. V kazuistice je popsán výskyt oboustranného akutního mozkového infarktu v obou povodích ACA u pacientky s jednostrannou agenezí segmentu A1 vpravo, diagnostikovanou pomocí magneticko-rezonanční angiografie. U pacientů s touto aplázií A1 mívá kontralaterální segment A1 větší kalibr než a. cerebri media, proto je riziko kardiální embolizace do takto hyperplastického segmentu A1 větší, než je tomu u segmentu A1 normálně velkého. U pacientky byla provedena intravenózní trombolýza s úplnou úpravou neurologického deficitu.

Keywords: arteria cerebri anterior, ageneze, mozkový infarkt, intravenózní trombolýza, magnetická rezonance.