Neurológia pre prax 3/2010

Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Michal Ryzí

Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty mají zásadní význam v diferenciální diagnostice záchvatových stavů. V adolescenci a dospělém věku se nejčastěji vyskytují synkopy, převážně autonomní. V mladším dětském věku převládají paroxyzmální stavy vázané na spánek. Tento typ záchvatových stavů zahrnuje celou škálu klinických jednotek s různou prognózou.

Kľúčové slová: neepileptické záchvaty, somaticky podmíněné, parasomnie, paroxyzmální diskinézy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Physiologic nonepileptic seizures

Physiologic nonepileptic seizures play an essential role in differential diagnosis of seizure disorders. In adolescence and adulthood, syncope, predominantly autonomous, most commonly occurs. In younger childhood, sleep-related paroxysmal disorders prevail. This type of seizure disorders encompasses a whole range of clinical entities with varying prognosis.

Keywords: nonepileptic seizures, physiologic, parasomnia, paroxysmal dyskinesias.