Neurológia pre prax 2/2007

AKÚTNE LEUKOENCEFALOPATIE – DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

MUDr. Iveta Lisá, CSc.,

Leukoencefalopatia je postihnutie bielej hmoty mozgu bez postihnutia vyšších kortikálnych funkcií. Klinický obraz je rôznorodý v závislosti od lokalizácie, rozsahu a stupňa postihnutia bielej hmoty. Radiologickým vyšetrením (CT a NMR) zistíme patologické zmeny v bielej hmote mozgu (unifokálne, multifokálne alebo difúzne). V prezentovanej práci je uvedená na základe literárneho prehľadu najnovších prác klasifikácia akútnych leukoencefalopatií podľa príčiny. Je uvedená charakteristika (patogenetická, klinická, patologicko-anatomická a radiologická) a diferenciálna diagnostika jednotlivých typov akútnych leukoencefalopatií s podrobným rozborom najmä idiopatických zápalovo demyelinizačných, toxických a postradiačnej leukoencefalopatie ako i nedávno popísaného syndromu reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie. Niektoré z uvedených skupín sú v práci dokumentované i kazuistikami z pracoviska autorov. Široké spektrum akútnych leukoencefalopatií predstavuje náročný diferenciálne diagnostický problém. Správna etiologická diagnóza vychádza nielen z podrobnej anamnézy a detailného klinického neurologického a interného nálezu, ale vyžaduje často aj širokú škálu laboratórnych testov (likvor, NMR, biochemické, hematologické, toxikologické, mikrobiologické, genetické, imunologické a neraz aj bioptické vyšetrenie mozgu).

Kľúčové slová: akútna leukoencefalopatia, akútna disseminovaná encefalomyelitída, sclerosis multiplex, toxické leukoencefalopatie, postradiačná leukoencefalopatia, metabolicko-nutričné leukoencefalopatie, posteriorna reverzibilná leukoencefalopatia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AKÚTNE LEUKOENCEFALOPATIE – DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

Leukoencefalopatia je postihnutie bielej hmoty mozgu bez postihnutia vyšších kortikálnych funkcií. Klinický obraz je rôznorodý v závislosti od lokalizácie, rozsahu a stupňa postihnutia bielej hmoty. Radiologickým vyšetrením (CT a NMR) zistíme patologické zmeny v bielej hmote mozgu (unifokálne, multifokálne alebo difúzne). V prezentovanej práci je uvedená na základe literárneho prehľadu najnovších prác klasifikácia akútnych leukoencefalopatií podľa príčiny. Je uvedená charakteristika (patogenetická, klinická, patologicko-anatomická a radiologická) a diferenciálna diagnostika jednotlivých typov akútnych leukoencefalopatií s podrobným rozborom najmä idiopatických zápalovo demyelinizačných, toxických a postradiačnej leukoencefalopatie ako i nedávno popísaného syndromu reverzibilnej posteriornej leukoencefalopatie. Niektoré z uvedených skupín sú v práci dokumentované i kazuistikami z pracoviska autorov. Široké spektrum akútnych leukoencefalopatií predstavuje náročný diferenciálne diagnostický problém. Správna etiologická diagnóza vychádza nielen z podrobnej anamnézy a detailného klinického neurologického a interného nálezu, ale vyžaduje často aj širokú škálu laboratórnych testov (likvor, NMR, biochemické, hematologické, toxikologické, mikrobiologické, genetické, imunologické a neraz aj bioptické vyšetrenie mozgu).

Keywords: akútna leukoencefalopatia, akútna disseminovaná encefalomyelitída, sclerosis multiplex, toxické leukoencefalopatie, postradiačná leukoencefalopatia, metabolicko-nutričné leukoencefalopatie, posteriorna reverzibilná leukoencefalopatia.