Neurológia pre prax 4/2007

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY TROMBOLYTICKÉ TERAPIE (ČÁST I.)

MUDr. David Goldemund

Hlavním cílem te rapie akutního mozkového infarktu je včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny. Standardní terapií v časovém okně do tří hodin od vzniku příznaků je intravenózní trombolýza. Aktuální výzkum se soustřeďuje jednak na dosažení vyššího procenta rekanalizací (akcelerovaná trombolýza, intervenční techniky), jednak na selekci kandidátů vhodných k trombolýze i po uplynutí 3 hodinového časového okna. První část textu se bude zabývat intravenózní, intraarteriální a kombinovanou trombolýzou. V druhé části budou probrány novější terapeutické postupy jako je sonotrombolýza, mechanická rekanalizace a využití nových trombolytik či protidestičkových preparátů. V závěru druhé části bude také uveden stručný přehled v současnosti akceptovaných a schválených postupů specifické terapie akutního iktu s ohledem na dobu trvání příznaků.

Kľúčové slová: akutní mozkový infarkt, kombinovaná trombolýza, sonotrombolýza, embolektomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY TROMBOLYTICKÉ TERAPIE (ČÁST I.)

Hlavním cílem te rapie akutního mozkového infarktu je včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny. Standardní terapií v časovém okně do tří hodin od vzniku příznaků je intravenózní trombolýza. Aktuální výzkum se soustřeďuje jednak na dosažení vyššího procenta rekanalizací (akcelerovaná trombolýza, intervenční techniky), jednak na selekci kandidátů vhodných k trombolýze i po uplynutí 3 hodinového časového okna. První část textu se bude zabývat intravenózní, intraarteriální a kombinovanou trombolýzou. V druhé části budou probrány novější terapeutické postupy jako je sonotrombolýza, mechanická rekanalizace a využití nových trombolytik či protidestičkových preparátů. V závěru druhé části bude také uveden stručný přehled v současnosti akceptovaných a schválených postupů specifické terapie akutního iktu s ohledem na dobu trvání příznaků.

Keywords: akutní mozkový infarkt, kombinovaná trombolýza, sonotrombolýza, embolektomie.