Onkológia 1/2016

Maligní melanom u dětí a adolescentů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Melanom je vzácný typ nádoru v dětské populaci, ale jeho incidence prudce narůstá, především u adolescentních dívek. Předkládáme přehled současných klinických a biologických rysů pediatrického melanomu a problémy spojené s jeho diagnostikou a léčbou. I přes rozdíly mezi pediatrickým melanomem a melanomem dospělého věku je přežívání obdobné. Stran léčby metastatického pediatrického melanomu jsou nutné klinické studie projektované pro dětský věk. Velmi důležitá je rovněž prevence, včasná detekce.

Kľúčové slová: maligní melanom, děti, adolescenti, specifika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant melanoma in children and adolescents

Melanoma is a rare cancer in the pediatric population , but its incidence has risen very rapidly, specially in adolescent girls. We are presenting review of the current clinical and biological features of pediatric melanoma and problems with its diagnosis and management. Despite the differences between pediatric and adult melanoma survival rates are very similar. Age specific pediatric clinical studies are essential for management of metastatic pediatric malignant melanoma. Prevention and erly detection are also the point of interest.

Keywords: malignant melanoma, children, adolescents, specifics