Psychiatria pre prax 4/2010

Specifika farmakoterapie v gerontopsychiatrii

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

U osob vyššího věku vyžaduje farmakoterapie specifický přístup. Častěji se vyskytuje snížený podíl vody v těle oproti mladšímu věku. Na druhou stranu bývá vyšší podíl tuku. Staří lidé častěji trpí různými poruchami, které alterují farmakokinetiku (např. renální insuficience, jaterní insuficience, chronická obstipace a další). Je obecná zásada, která u psychofarmak platí dvojnásob, že máme začínat léčbu malými dávkami a stoupat k účinným dávkám. Jsou rozebrány jednotlivé skupiny psychofarmak a uvedena jejich specifika při použití u starších osob.

Kľúčové slová: antidepresiva, antipsychotika, farmakokinetika, gerontopsychiatrie, kognitiva, nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The specificity of pharmacotherapy in gerontopsychiatry

Pharmacotherapy in old age requires specific approach. We can see more frequently lower portion of water in body tissue in comparison with younger age. On the other hand there is usually higher amount of fat. Older people suffer often from different disorders that alter pharmacokinetics (for instance renal or hepatic insufficiency, chronic constipation and others). There is one general principle, especially in psychopharmacotherapy – „start low, go slow”. Author analyses particular groups of psychopharmaceutics and introduces the specifics of their use in old age persons.

Keywords: adverse events, antidepressants, antipsychotics, cognitive drugs, gerontopsychiatry, pharmacokinetics.