Via practica 3/2004

Farmakoterapia bolesti

MUDr. Ľubomíra Nemčíková

Bolesť tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudského života. Jej vnímanie, i napriek svojej averzívnej povahe, je základným predpokladom prežívania človeka. V akútnom stave predstavuje pre organizmus pozitívny, varovný signál. Intenzívna a dlhotrvajúca bolesť stráca svoj biologický význam a ochrannú funkciu. Je dôvodom opakovaného vyhľadávania lekárskej pomoci a nadmerného užívania liekov. Jej nedostatočná kontrola vedie postupne k psychickej dekompenzácii, imobilizácii a izolácii pacienta s rozvojom abnormálneho, často účelového, bolestivého správania. Chronická bolesť je preto chápaná v súčasnosti ako zložitý bio-psycho-sociálny fenomén (1, 2).

Kľúčové slová: bolesť, typy bolesti, diagnóza bolesti, neopioidy, opioidy, adjuvanciá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Farmakoterapia bolesti

Bolesť tvorí neoddeliteľnú súčasť ľudského života. Jej vnímanie, i napriek svojej averzívnej povahe, je základným predpokladom prežívania človeka. V akútnom stave predstavuje pre organizmus pozitívny, varovný signál. Intenzívna a dlhotrvajúca bolesť stráca svoj biologický význam a ochrannú funkciu. Je dôvodom opakovaného vyhľadávania lekárskej pomoci a nadmerného užívania liekov. Jej nedostatočná kontrola vedie postupne k psychickej dekompenzácii, imobilizácii a izolácii pacienta s rozvojom abnormálneho, často účelového, bolestivého správania. Chronická bolesť je preto chápaná v súčasnosti ako zložitý bio-psycho-sociálny fenomén (1, 2).

Keywords: bolesť, typy bolesti, diagnóza bolesti, neopioidy, opioidy, adjuvanciá.