Neurológia pre prax 4/2011

Akutní symptomatické záchvaty a akutní symptomatický status epilepticus – definice, příčiny a léčba

MUDr. Hana Krijtová, doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. David Krýsl

Akutní symptomatické záchvaty jsou epileptické záchvaty vznikající v těsné časové souvislosti s probíhajícím postižením CNS různé povahy. Od záchvatů neprovokovaných se liší prognózou – mají vyšší časnou mortalitu, která souvisí s etiologií, a nižší riziko rozvoje epilepsie. Kromě odlišné patogeneze se předpokládá různý patofyziologický mechanizmus vzniku záchvatu. Akutní symptomatické záchvaty představují až 40 % všech prvních záchvatů. Jejich příčina je jasně identifikovatelná. Nejčastěji se jedná o akutní cévní příhody různé povahy, kraniocerebrální poranění, zánětlivá onemocnění CNS, toxické a metabolické poruchy, užívání alkoholu. Nejzávažnější formou akutního symptomatického záchvatu je akutní symptomatický status epilepticus. Z hlediska prognózy je důležité identifikovat příčinu záchvatu či statu, neboť léčba se zaměřuje na ovlivnění vyvolávající příčiny a na zastavení záchvatu.

Kľúčové slová: akutní symptomatický záchvat, status epilepticus, epilepsie, provokovaný záchvat.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute symptomatic seizures and status epilepticus – definition, causes and treatment

The term acute symptomatic seizure describes a seizure occurring in close temporal relationship with various CNS insults. In contrast to unprovoked seizures, early mortality of acute symptomatic seizures is higher and largely aetiology-dependent. On the other hand, the risk of developing epilepsy following acute symptomatic seizure is lower than in unprovoked seizure. Apart from different pathogenesis, different mechanisms of ictogenesis are implied as well. Acute symptomatic seizures represent approximately 40% of all first seizures. Their aetiology is clearly identifiable – most common causes include cerebrovascular events, CNS injuries, inflammatory disorders of the CNS, metabolic derangements and drug-related and toxic causes, especially alcohol abuse. The most severe form of acute symptomatic seizure is acute symptomatic status epilepticus. Therapy is focused not only on seizure termination, but, more importantly, on treating the underlying aetiology. Therefore, timely ascertainment of the cause is a crucial factor determining the patients´ outcome.

Keywords: acute symptomatic seizures, status epilepticus, epilepsy, provoked seizures.