Via practica 12/2009

Postavenie moderných H1-antihistaminík v klinickej praxi

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

H1-antihistaminiká patria medzi najviac predpisované farmaká vôbec. Moderné molekuly sú vysoko účinné a selektívne inverzné agonisty H1-histamínového receptora, pričom oproti starším prípravkom je na vysokej úrovni aj ich bezpečnosť, čo dokazuje možnosť ich podávania u detí od 6 mesiacov života až po geriatrických pacientov. Hlavnými indikáciami sú alergická rinitída a urtikária, niektoré molekuly sa však uplatnia aj pri nealergických formách nádchy a ako doplnkové farmaká aj pri liečbe alergickej astmy a atopickej dermatitídy. Dôležitá je aj úloha antihistaminík pri akútnych alergických stavoch vrátane anafylaxie.

Kľúčové slová: histamín, H1-antihistaminiká, alergická rinitída a urtikária, alergická astma, atopická dermatitída, alergické stavy, anafylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Position of modern H1-antihistamines in clinical praxis

H1-antihistamines belong to the most prescribed medications. Modern molecules are highly effective and selective inverse agonists of histamine H1-receptors; beside this they are very safe drugs, as we can see from the broad age interval in which we can use them (children from 6 months to geriatric population). Primary indication of H1-antihistamines is allergic rhinitis and urticaria; some molecules can be used also in non-allergic rhinitis and as complementary drugs also in allergic asthma and atopic dermatitis. Important role have H1-antihistamines also in acute allergy including anaphylaxis.

Keywords: histamine, H1-antihistamines, allergic rhinitis and urticaria, allergic asthma, atopic dermatitis, acute allergy, anaphylaxis.