Onkológia 1/2011

Protinádorová liečba u pacientov s hepatálnou insuficienciou

MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Ján Rajec, PhD.

V klinickej praxi sa často stretávame s poškodením eliminačných orgánov u onkologického pacienta pred alebo počas podávania systémovej antineoplastickej terapie. Vzhľadom na to, že máme dostupné len obmedzené dáta z klinických štúdií, predstavuje liečba danej skupiny pacientov závažný problém. Ide predovšetkým o otázky vyššieho rizika toxicity, ale aj možnej zmeny efektivity podávaných liečiv. Článok je venovaný problematike podávania systémovej chemoterapie u pacientov s hepatálnou dysfunkciou.

Kľúčové slová: hepatálna insuficiencia, protinádorová liečba, úprava dávky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anti-tumor therapy in patients with liver insufficiency

In clinical practice we often meet with impairement of elimination organs in cancer patients before or during the administration of systemic antineoplastic therapy. Given limited available data from clinical trials, the treatment of this patients group resembles a serious problem. It is mainly on issues of higher risk of toxicity, but also possible changes in effectiveness of administered drugs. The article is devoted to the problems of administration of systemic chemotherapy in patients with liver dysfunction.

Keywords: liver insuficiency, anticancer therapy, dose adjustment.