Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
  • Larválna terapia a chronické nehojace sa rany
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., MUDr. Alexander Škoda, MUDr. Ivan Satko, MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
    (1/2013, Prehľadové články )