Via practica 3/2007

AKTUÁLNA PROBLEMATIKA ENDOKRINOPATIÍ V ADOLESCENCII

doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc.

Pre existenciu organizmu je potrebná správna funkcia nervového, imunitného a endokrinného systému. Ochorenia žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinopatie aj keď samotné nemusia byť početné, môžu byť zdrojom mnohých závažných ochorení. V klinickej praxi sa často stretávame s chorobami, ktoré majú svoj endokrinologický aspekt, sú to problémy s ktorými sa stretáva takmer každý lekár. Tým sa stáva endokrinológia neoddeliteľnou súčasťou vnútorného lekárstva, ktorá zasahuje hlboko do moderného spôsobu medicínskeho myslenia.

Kľúčové slová: hormóny, metabolizmus, hypofunkcia, hyperfunkcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UP-TO-DATE PROBLEMS OF ENDOCRINOPATHIES IN ADOLESCENCE

A proper function of nervous, immune and endocrine system is essential for the existence of organism. Although a number of endocrine disorders – endocrinopathies is not large, they can induce a variety of serious illnesses. In a clinical practice we deal with illnesses, which have their endocrinologic aspect, these are the problems, which are solved by each of the physitians. That is why endocrilnology is becoming an inseparable component of internal medicine, which deeply interlopes into a modern way of medical thinking.

Keywords: hormons, metabolism, hypofunction, hyperfunction.