Urologie pro praxi 1/2008

HORMONÁLNÍ REGULACE A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ V LÉČBĚ KARCINOMU PROSTATY

MUDr. Kamil Belej, FEBU, , MUDr. Ondřej Kaplan

Od provedení prvních studií ve 40. letech 20. století se hormonální léčba stala základem péče o nemocné s lokálně pokročilým a metastatickým karcinomem prostaty. V poslední době nastává posun a hormonální léčba se více používá u mladších mužů s menším rozsahem onemocnění nebo při recidivě po definitivní lokální léčbě. Často se rovněž používá v kombinaci s jinými způsoby lokální léčby.

Kľúčové slová: prostata, karcinom, hormony, androgeny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HORMONAL REGULATIONS AND POSSIBILITIES OF INTERVENTION IN PROSTATE CANCER TREATMENT

HORMONAL REGULATIONS AND POSSIBILITIES OF INTERVENTION IN PROSTATE CANCER TREATMENT Since pivotal studies in 40´s of 20th century, hormonal therapy become the mainstay for the management of patiens with locally advanced and metastatic prostate cancer. In recent years, however, there has been an evolution towards increasing hormonal treatment of younger men with lower stage of disease or recurrent disease after definitive treatment. It is frequently used as a part of a multimodality approach.

Keywords: prostate, carcinoma, hormons, androgens.