Onkológia 4/2023

Súčasné možnosti liečby metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Kritická úloha androgénov v stimulácii rastu prostatického nádoru viedla k vzniku androgén deprivačnej terapie, ktorá je základom liečby u mužov s metastatickým karcinómom prostaty. Súčasné poznatky z výskumu viedli k rozvoju viacerých kombinovaných liečebných možností, ktoré sú asociované so zlepšenými výsledkami oproti monoterapii ADT. Súčasné odporúčania preferujú liečebné dvojkombinácie alebo trojkombinácie. Článok rozoberá možnosti iniciálnej systémovej liečby metastatického CSPC.

Kľúčové slová: kastračne senzitívny, karcinóm prostaty, androgén deprivačná terapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Current treatment options for metastatic hormone-sensitive prostate cancer

The critical role of androgens in stimulating prostate cancer growth led to the development of androgen deprivation therapy, which is still mainstain in the treatment for males with metastatic prostate cancer. Contemporary research has led to the multiple combined modality approaches that are associated with better outcomes than can be achieved with ADT alone. Current guidelines reccomend dublet or triplet terapies. This topic discuss initial systemic therapy options for management of metastatic CSPC.

Keywords: castrate sensitive, prostate cancer, androgen deprivation therapy