Via practica 1/2004

Medikamentózní léčba erektilní dysfunkce - dramatická změna v přístupu k léčbě

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Přístup společnosti a medicíny k sexuálním dysfunkcím se za poslední léta výrazně změnil. Postupně se vyvíjely (a stále vyvíjí) diagnostické postupy ke zjistění etiologie sexuálních dysfunkcí, které umožňují jejich kauzální léčbu. Tato problematika souvisí hlavně s celkovým zdravotním stavem pacienta, jeho psychosexuálním, partnerským a sociálním prostředím. Současně se rozvíjí velmi intenzivně možnosti účinné léčby symptomatické, která má ve srovnání s léčbou kauzální podstatně rychlejší efekt, který je však časově limitován farmakokinetikou léku. Významně ovlivňuje psychogenní složku sexuálních dysfunkcí, která je v míře individuální přítomna u každého z pacientů. V článku jsou zmíněny aktuální medicínské, farmakologické a sociálně-psychologické relace diagnostiky a terapie sexuálních dysfunkcí, zejména dysfunkce erektilní.

Kľúčové slová: erektilní, sexuální dysfunkce, celkový zdravotní stav, přístup medicíny a společnosti, farmakoterapie, inhibitory PDE-5.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medikamentózní léčba erektilní dysfunkce - dramatická změna v přístupu k léčbě

Přístup společnosti a medicíny k sexuálním dysfunkcím se za poslední léta výrazně změnil. Postupně se vyvíjely (a stále vyvíjí) diagnostické postupy ke zjistění etiologie sexuálních dysfunkcí, které umožňují jejich kauzální léčbu. Tato problematika souvisí hlavně s celkovým zdravotním stavem pacienta, jeho psychosexuálním, partnerským a sociálním prostředím. Současně se rozvíjí velmi intenzivně možnosti účinné léčby symptomatické, která má ve srovnání s léčbou kauzální podstatně rychlejší efekt, který je však časově limitován farmakokinetikou léku. Významně ovlivňuje psychogenní složku sexuálních dysfunkcí, která je v míře individuální přítomna u každého z pacientů. V článku jsou zmíněny aktuální medicínské, farmakologické a sociálně-psychologické relace diagnostiky a terapie sexuálních dysfunkcí, zejména dysfunkce erektilní.

Keywords: erektilní, sexuální dysfunkce, celkový zdravotní stav, přístup medicíny a společnosti, farmakoterapie, inhibitory PDE-5.