Dermatológia pre prax 4/2011

Akné - přehled, novinky v léčbě

MUDr. Katařina Fajkošová

Akné patří k nejčastějším chorobám léčeným v kožních ambulancích. Postihuje značné procento populace, nikoli jen v období puberty. Poznání etiopatogeneze se neustále rozšiřuje, vědecká bádání se stále více zaměřují na molekulární úroveň. Jsou odhalovány nové receptory a s tím souvisí i vývoj nových účinných látek. O jedné perspektivní molekule podává zprávu následující text.

Kľúčové slová: Propionibacterium acnes, mediátory zánětu, Efectiose, ramnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acne – An overview, news in the treatment

Acne is one of the most frequent diseases treated in dermatology praxis. It affects considerable percentage of population not only in teen age. The knowledge about pathogenesis of acne is more and more extensive. Researches are more focused on molecular level. New receptores are being discovered and development of new active subtances is related. The following text brings information about one perspective active ingredient.

Keywords: Propionibacterium acnes, pro-inflammatory cytokines, Effectiose, rhamnose.