Psychiatria pre prax 6/2006

Úvod do biologické léčby rezistentní depresivní poruchy

MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Depresivní porucha je relativně časté onemocnění současné populace. Celoživotní prevalence deprese činí 5–12 % u mužů a 9–26 % u žen. Pouze kolem 30 % pacientů dosáhne remise po první antidepresivní léčbě. Rezistentní deprese (RD) je nejčastěji definována nedostatečnou odpovědí na nejméně 2 adekvátní antidepresivní léčby antidepresivy z různých skupin. Autoři komentují způsoby léčby rezistentní deprese (změna antidepresiva, augmentace a kombinace antidepresiv, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, elektrokonvulzivní léčba aj.)

Kľúčové slová: rezistentní depresivní porucha, definice, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE INTRODUCTION TO THE BIOLOGICAL TREATMENT OF RESISTANT DEPRESSION

Depressive disorder is relatively common disease in population. Lifetime prevalence of major depression is 5–12% in men and 9–26% in women. Approximately 30% of patients treated with first antidepressants achieve remission. The resistant depression is commonly defined as depression which was unsuccessfully treated by 2 antidepressants from various groups. The authors comment possibilities of resistant depression treatment (change of antidepressants, augmentation and combination of antidepressants, repetitive transcranial magnetic stimulation, electroconvulsive therapy etc.).

Keywords: resistant depressive disorder, definition, treatment.