Onkológia 6/2012

Zmeny kostnej hustoty u pacientov s testikulárnymi nádormi

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Beata Špániková

Väčšina pacientov s testikulárnymi nádormi prežíva dlhodobo. Preto sú pre nich dôležité neskoré vedľajšie účinky liečby. Jedným z týchto účinkov môže byť zníženie kostnej denzity na úroveň osteopénie až osteoporózy, ktorá zvyšuje riziko vzniku patologických zlomenín. Tieto výrazne zhoršujú kvalitu života a zvyšujú mortalitu. Preto je vhodné v tejto skupine pacientov vyšetrovať kostnú denzitu a podľa potreby odporúčať antiporotickú liečbu a suplementáciu vápnika s vitamínom D.

Kľúčové slová: testikulárne nádory, kostná denzita, osteoporóza, testosterón, osteodenzitometria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Changes of bone mineral density in patients with testicular cancer

The long term survival of patients with testicular cancer gives rise to a late complication. One of them is decreasing of bone mineral density and development of osteoporosis. Osteoporosis is associated with high risk of developing pathological fractures, which influence quality of life and increase mortality. It is therefore appropriate to investigate the bone mineral density in this group of patients and when needed to use antiresorptive drugs with supplementation of calcium and vitamin D.

Keywords: testicular cancer, bone mineral density, osteoporosis, testosteron, osteodensitometry.