Dermatológia pre prax 3-4/2007

MOŽNOSTI HORMONÁLNÍ LÉČBY AKNÉ

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Acne vulgaris doprovázená seboreou, v některých případech i dalšími projevy hyperandrogenémie, patří mezi nejčastější onemocnění pubertálního věku. I když u žen trpících akné, seboreou i lehčím hirsutizmem se nachází ve většině případů normální hladiny androgenů v séru, léčba hormonálními kombinovanými kontraceptivy přináší velmi dobrý léčebný efekt. Především kombinované preparáty s obsahem antiandrogenů jsou terapií kauzální, neboť blokují androgenní účinek na receptorové úrovni, oslabují aktivitu enzymu 5-alfa-reduktázy a potlačují hypotalamohypofyzární funkce. Nejvýraznější antiandrogenní aktivitu má cyproteronacetát, následován chlormadinonacetátem, dienogestem a drospirenonem.

Kľúčové slová: akné, androgeny, antiandrogeny, kombinovaná hormonální kontraceptiva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE OPTIONS OF HORMONAL TREATMENT OF ACNE

Acne vulgaris accompanied by seborrhea and in some cases also by other symptoms of androgen secretion excess belongs to the most frequent diseases of teen age. The treatment with combined contraceptives brings very good results in spite of the fact that women suffering from acne, seborhoic dermatitis and mild hirsutism have in most cases normal plasmatic levels of androgens. Especially combinations with antiangrogens are causal therapy, because they block androgenic influence on receptor level, decrease the activity of 5-alfa-reductase and suppress hypothalamopituitary function. Cyproteronacetate shows the strongest antiangrogenic activity, followed by chlormadinonacetate, dienogest and drospirenone

Keywords: acne, androgens, antiandrogens, combined hormonal contraception