Dermatológia pre prax 1/2011

Choroby vlasov I

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

V kapilíciu človeka sa nachádza 100 000 až 150 000 vlasových folikulov. Pre terminálne vlasy v kapilíciu je typický cyklický rast v troch fázach – anagénna – rastová, katagénna – prechodná a telogénna – pokojová. Alopécie môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na nejazviace a jazviace. Medzi nejazviace alopécie patrí anagénne eflúvium s typickou akútnou stratou vlasov po náhlej zmene napr. po chemoterapii, intoxikácii a pod. Pri telogénnom eflúviu vypadávajú vo zvýšenom množstve nezmenené telogénne vlasy v dôsledku zmien zdravotného stavu. Androgenetická alopécia je androgéndependentné geneticky podmienené ochorenie. Lokálna terapia minoxidilom, aminexilom alebo celková liečba antiandrogénami a finasteridom je pri uvedených ochoreniach vcelku úspešná.

Kľúčové slová: nejazviace alopécie, anagénne a telogénne eflúvium, androgenetická alopécia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hair diseases I.

Human scalp contains about 100 000 – 150 000 hair follicles. Hairs grow in a cyclic fashion: growth – anagen, regression – katagen and resting – telogen. Alopecias can be divided in two groups – non-scaring and scaring alopecias. Non-scaring alopecias – anagen effluvium, telogen effluvium and androgenetic alopecia. Anagen effluvium is typical with acute shedding of hair after acute cause (chemotherapy, intoxication). Telogen effluvium is a form of hair loss of normal telogen hairs in response to change in health status. Androgenetic alopecia is an androgen-dependent hereditary disorder. Topical therapy with minoxidil, aminexil or systemic therapy with antiandrogens and finasterid can be useful in treatment of these conditions.

Keywords: non-scaring alopecias, anagen and telogen effluvium, androgenetic alopecia