Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Larválna terapia v liečbe venóznych ulkusov
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Alexander Škoda, doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Boris Hrbatý, CSc., MUDr. Katarína Kneppová, MUDr. Milan Skladaný, MPH, MUDr. Vladimír Kostka
    (1/2014, Hlavná téma )