Via practica 11/2009

Prehľad výsledkov vybraných farmakoekonomických štúdií s valsartanom

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

Problematika nákladov súvisiacich s terapiou srdcového zlyhávania a terapiou po infarkte myokardu je dominantnou súčasťou ekonomických analýz s valsartanom. Z ekonomického pohľadu potvrdil valsartan svoju pozíciu v terapii pacientov so srdcovým zlyhávaním, ktorí zároveň neužívajú inhibítory ACE a v terapii pacientov po IM, ktorí nie sú vhodní na liečbu inhibítormi ACE.

Kľúčové slová: valsartan, farmakoekonomika, náklady, srdcové zlyhávanie, infarkt myokardu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of results in selected pharmacoeconomic studies with valsartan

Heart failure and post-IM therapy are the key therapeutic areas where valsartan has its’ economic analysis and evaluations. From economic and costs perspective, valsartan has confirmed its position in patients with heart failure (without ACE inhibitors baseline treatment) and patients after IM not suitable for treatment with ACE inhibitor.

Keywords: valsartan, pharmacoeconomy, costs, heart failure, myocardial infarction