Psychiatria pre prax 1/2010

Léčba rezistentní schizofrenie v praxi

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., MUDr. Bc. Libor Ustohal

Léčba rezistentní schizofrenie patří mezi závažné medicínské problémy. I když jednotná definice rezistentní schizofrenie neexistuje, nejčastěji se za její kritérium považuje selhání dvou léčebných pokusů vedených antipsychotiky ze dvou různých chemických skupin v dostatečné dávce po dostatečnou dobu. Článek se zabývá možnostmi pseudorezistence, ke kterým patří zejména chybná diagnóza, nerozpoznaná komorbidita, nedostatečnost léčebných pokusů a noncompliance ze strany pacienta. V případě potvrzení rezistence existuje několik terapeutických možností, které lze dělit na farmakologické a nefarmakologické. Mezi farmakologickými metodami si klíčovou pozici udržuje nasazení klozapinu, jehož účinnost byla opakovaně ověřena. K dalším možnostem patří především kombinace antipsychotik, jejich augmentace a z nefarmakologických pak elektrokonvulzivní terapie, experimentálně užívaná repetitivní transkraniální magnetická stimulace a dále psychoterapie.

Kľúčové slová: rezistentní schizofrenie, klozapin, kombinace antipsychotik, augmentace antipsychotik, ECT, rTMS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of resistant schizophrenia in clinical practice

Treatment of resistant schizophrenia is a serious medical problem. Although it does not exist its common definition, its main criterium is failure of two treatment trials with antipsychotics from two different chemical classes in sufficient dosage and duration. The article deals with possibilities of pseudoresistance, especially false diagnosis, comorbidity, insufficient treatment trials and non-compliance. In the case of treatment-resistant schizophrenia we have several treatment strategies, which can be divided into pharmacological and nonpharmacological methods. The key position keeps clozapine, which efficacy was confirmed repeatedly. Another treatment possibilities consist of combination of antipsychotics, their augmentation and then nonpharmacological strategies, especially electroconvulsive therapy, experimentally used repetitive transcranial magnetic stimulation and also psychotherapy.

Keywords: treatment-resistant schizophrenia, clozapine, combination of antipsychotics, augmentation of antipsychotics, ECT, rTMS