Psychiatria pre prax 1/2009

Poučení z e-STAR – historie se opakuje?

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Krátce je zmíněna historie depotních antipsychotik (AP) a příchod prvního dlouhodobě působícího injekčního AP druhé generace (Risperdal Consta). Jsou uvedeny předběžné výsledky studie e-STAR (Schizophrenia Treatment Adherence Registry), elektronického registru adherence k léčbě u schizofrenie u souboru 511 nemocných sledovaných po dobu 18 měsíců, a jsou konfrontovány s publikovanými výsledky po 12měsíčním sledování. Dlouhodobější sledování na větším souboru nemocných potvrdilo vysokou adherenci k léčbě, snížení počtu hospitalizací a možnost dalšího zlepšení klinického a funkčního stavu nemocného. V současné době Risperdal Consta představuje pro řadu nemocných optimální léčebnou strategii, především pak u nemocných po opakované hospitalizaci. Je vhodné zvažovat tuto léčbu také u prvních epizod schizofrenie, protože kontinuální psychofarmakoterapie může pozitivně ovlivnit dlouhodobou prognózu.

Kľúčové slová: schizofrenie, depotní antipsychotikum, risperidon dlouhodobě působící injekce, adherence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Poučení z e-STAR – historie se opakuje?

Krátce je zmíněna historie depotních antipsychotik (AP) a příchod prvního dlouhodobě působícího injekčního AP druhé generace (Risperdal Consta). Jsou uvedeny předběžné výsledky studie e-STAR (Schizophrenia Treatment Adherence Registry), elektronického registru adherence k léčbě u schizofrenie u souboru 511 nemocných sledovaných po dobu 18 měsíců, a jsou konfrontovány s publikovanými výsledky po 12měsíčním sledování. Dlouhodobější sledování na větším souboru nemocných potvrdilo vysokou adherenci k léčbě, snížení počtu hospitalizací a možnost dalšího zlepšení klinického a funkčního stavu nemocného. V současné době Risperdal Consta představuje pro řadu nemocných optimální léčebnou strategii, především pak u nemocných po opakované hospitalizaci. Je vhodné zvažovat tuto léčbu také u prvních epizod schizofrenie, protože kontinuální psychofarmakoterapie může pozitivně ovlivnit dlouhodobou prognózu.

Keywords: schizofrenie, depotní antipsychotikum, risperidon dlouhodobě působící injekce, adherence