Via practica 2/2009

Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – ramiprilom

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

Ramipril patrí medzi najpoužívanejšie inhibítory ACE. Štúdia HOPE znamenala v roku jej publikácie zlom v pohľade na možnosti, ktoré ponúka terapia inhibítormi ACE. Liečba ramiprilom je z pohľadu jeho kľúčovej štúdie HOPE nákladovo efektívnou terapiou, napríklad aj v podmienkach nemeckého systému poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: ramipril, ICER, efektivita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of results in selected in pharmacoeconomic study of ACEi ramipril

Ramipril belongs to the group of most frequent ACE inhibitors. HOPE study came with breakthrough results compared to options offered by different ACE inhibitors. Treatment with ramipril is considered to be cost-effective also in the German’s local conditions.

Keywords: ramipril, ICER, effectiveness