Via practica 1/2009

Prenos výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. MUDr. Róbert Babeľa, PhD.

Čoraz viac krajín vyžaduje farmakoekonomické hodnotenia jednotlivých liekov ako súčasť rozhodovacieho procesu o úhradách, či pri stanovovaní cenovej politiky. Existuje veľa dôvodov, prečo sa údaje o nákladovej efektivite v jednotlivých krajinách odlišujú. Správa pracovnej skupiny spoločnosti Medzinárodnej spoločnosti pre farmakoekonomiku a klinické výstupy (ISPOR) sa zaoberá odporúčaniami, ktoré by sa mali dodržiavať pri prenose výsledkov farmakoekonomických štúdií medzi krajinami. Súčasne hovorí o tom, ktoré informácie sa môžu líšiť, a odporúča spôsob vedenia výskumu pri riešení problematiky transferability, vrátane stratégií založených na individuálnych údajoch o pacientoch a na analyticko-rozhodovacom modelovaní.

Kľúčové slová: prenos údajov, transferabilita údajov, nákladová efektivita, ekonomické údaje

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The transferability of pharmacoeconomic studies results between countries

A growing number of jurisdictions now request economic data in support of their decision-making procedures for the pricing and/or reimbursement of health technologies. There are many reasons why the cost-effectiveness of health technologies might vary from place to place. Therefore, this report of an ISPOR Good Practices Task Force say also about transferability, discusses which elements of data could potentially vary from place to place and recommends good research practices for dealing with aspects of transferability, including strategies based on the analysis of individual patient data and based on decision-analytic modeling.

Keywords: data transferability, cost-effectiveness, economic data