Psychiatria pre prax 5/2007

Farmakoterapie demence

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.

Autor popisuje základní kroky ve farmakoterapii demencí, rozebírá účinky moderních léků a přístupů v léčbě demence. Na závěr shrnuje základní zásady v léčbě demence.

Kľúčové slová: demence, donepezil, galantamin, rivastigmin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF DEMENTIA

The author describes basic steps in pharmacotherapy of dementia, discusses the effects of modern medications and approaches in the treatment of dementia. At the end a summary of basic dementia treatment is given.

Keywords: dementia, donezepil, galantamin, rivastigmin.