Via practica 3/2009

Prehľad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE – perindopril

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, Mgr. Matúš Džupon, doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

Štúdia PROGRESS sa zaoberá problematikou redukcie tlaku ako determinantu výskytu cievnej mozgovej príhody (CMP) medzi pacientmi s vysokým tlakom, ale aj pacientmi s normálnym tlakom v sekundárnej prevencii cerebrovaskulárnych ochorení. Primárnym cieľom farmakoekonomickej analýzy bolo vyhodnotiť ekonomický vplyv terapie založenej na perindoprile v porovnaní so štandardnou terapiou.

Kľúčové slová: perindopril, nákladová efektivita, QALY, ICER, PROGRESS, EUROPA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overview of results in selected in pharmacoeconomic study of ACEi perindopril

PROGRESS study was designed to determine the effects of a blood-pressure lowering regimen, as predictor of stroke occurence, in hypertensive and non-hypertensive patients with a history of cerebrovascular disease. Primary endpoint of pharmacoeconomic analysis was to assess economic influence of perindopril-based regimen compared to standard treatment.

Keywords: perindopril, cost-effectiveness, QALY, ICER, PROGRESS, EUROPA